Stroke

Nếu bạn nhìn thấy các cấu trúc khác nhau trong một giấc mơ, như giấc mơ cho thấy nỗi sợ hãi của bạn về những điều chưa được biết đến bạn.