Cookie

Ước mơ về cookie tượng trưng cho những thói quen hoặc tình huống tạm thời. Điều duy chỉ bạn có thể làm bây giờ. Chờ đợi một cái gì đó tốt hơn để xảy ra. Chán nản.