Vòi chữa cháy

Khi bạn ước mơ của các vòi lửa, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy giải trí và bắt đầu qua tại một số điểm trong cuộc sống của bạn. Có lẽ cái tâm vô thức cho tín hiệu, mà bạn đã sẵn sàng để bắt đầu lại trên một lần nữa. Khi bạn nhìn thấy một burst của một ngọn lửa, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy sự bùng nổ rất lớn của những cảm xúc của bạn.