Bóng

Khi bạn ước mơ chơi với bóng nó đại diện cho thực hiện. Ý nghĩa khác của giấc mơ này có thể đại diện cho bạn connecton trong thế giới cao siêu của bạn. Nếu bạn mơ ước xem những người khác chơi với bóng, nó cho thấy rằng bạn không nên sợ đi đầu trong các tình huống khác nhau trong cuộc sống của bạn. Giấc mơ này cho thấy rằng bạn không tin tưởng mình và sợ phải mất rủi ro. Hãy chắc chắn để vượt qua rào cản này, cố gắng hành động mà không cần suy nghĩ về hậu quả, và chỉ sau đó bạn sẽ có thể được bravier.