Cookie

Giấc mơ, trong đó bạn ăn bánh xốp, cho thấy sự cần thiết cho đa dạng trong cuộc sống của bạn. Có lẽ bạn đang sống cuộc đời đó là rất nhàm chán, do đó cái tâm vô thức của bạn cung cấp cho bạn những đầu mối để thay đổi một cái gì đó và làm cho cuộc sống thú vị hơn.