Bowling

Giấc mơ về Bowling tượng trưng cho một kinh nghiệm trong cuộc sống, nơi bạn đang cố gắng để loại bỏ một vấn đề nhiều mặt, hoặc một số vấn đề cùng một lúc. Các cuộc đình công cho thấy sự thành đạt và bỏ lỡ cho thấy thất bại trong mục tiêu hoặc làm tròn mong muốn. Để chơi và có một số chân còn lại tượng trưng cho sự thành công trong việc đối phó với một số vấn đề, nhưng không giải quyết được những người khác.