Túi

Mơ ước rằng bạn đang mang theo một ví có nghĩa là bí mật đang được giữ mật và bảo vệ. Mơ ước rằng bạn đã mất ví của bạn biểu thị sự mất mát quyền lực và kiểm soát tài sản. Ông cũng cho thấy rằng ông có thể đã mất liên lạc với danh tính thực sự của mình.