Bơm

Nếu bạn thấy quả bom trong một giấc mơ, sau đó điều này có thể được giải thích từ một cái gì đó trong cuộc sống của bạn mà sẽ phát nổ sớm. Có thể có một số tình huống trong cuộc sống của bạn đó là về để được tiết lộ, bởi vì bạn không còn trong khả năng để đối phó. Các quả bom cũng có thể chỉ ra những ham muốn bạn có, nhưng sợ để hiển thị. Có lẽ giấc mơ cho thấy rằng bạn bày tỏ những cảm xúc và suy nghĩ thay vì giữ chúng trong. Các quả bom cũng có thể hiển thị sự tức giận và thất vọng bạn đang đau khổ. Có thể có một số điều họ không nói? Hãy chắc chắn rằng bạn không làm tổn thương người khác.