Cây Bonsai

Cây Bonsai trong những giấc mơ đại diện cho một biểu tượng của có chứa những gì bạn đã làm cho chính mình. Có một số rào cản bạn đã thực hiện, và bây giờ bạn không thể di chuyển trên. Giấc mơ cho thấy rằng đang được khoan dung hơn của chính mình và loại bỏ bất kỳ những hạn chế bạn đã thực hiện cho chính mình.