Sáng

Giấc mơ của một cái gì đó đang được rực rỡ tượng trưng cho tình huống, người dân hoặc các vấn đề mà bạn không thể tránh sửa chữa. Một cái gì đó là thu hút sự chú ý đến bạn đáng kể. Nó cũng có thể là đại diện của một ai đó hoặc cái gì đó là cảm thấy được quan trọng hơn hoặc đặc biệt. Mơ ước của một cái gì đó là rất sáng tượng trưng cho mối quan tâm tổng số về sự cần phải cảm nhận điều gì đó. Bạn có thể được hoài nghi với cách kịch tính, quan trọng, hoặc cái gì là mạnh mẽ. Thay đổi bất ngờ có thể xảy ra. Độ sáng trong giấc mơ là phổ biến cho những người có kinh nghiệm tinh thần mạnh mẽ hoặc thay đổi cuộc sống.