Cá Broca

để tương tác với một công cụ với một điểm sắc nét và cắt cạnh để khoan lỗ trong vật liệu cứng trong giấc mơ của bạn là một biểu tượng của sự khởi đầu mới và bắt Để thấy rằng một bài tập, khi bạn đang mơ, được hiểu như là gợi ý rằng bạn đang đi về hướng một hướng mới trong cuộc sống. Bạn đang mở cho mình lên đến những kinh nghiệm mới. Bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết mới về cuộc sống của riêng bạn trong suốt liên hệ thực tế và quan sát các sự kiện và tổ hợp mới.