Brown

* Vui lòng xem màu nâu (ánh sáng), màu nâu (tối), đồng