Phù thủy

Biểu tượng của giấc mơ của mụ phù thuỷ được liên kết với một cái ác. Phù thủy biểu thị các lực lượng nữ tàn phá và khủng khiếp. Điều này có thể có nghĩa là các kế hoạch tiêu cực và nguy hiểm được gây ra bởi người phụ nữ insensitive. Nhưng có một mặt tích cực của giấc mơ này, phù thuỷ là một biểu tượng của sức mạnh và ma thuật, khả năng enchant và mê hoặc những người xung quanh cô.