Bush

Giấc mơ về một bụi cây có thể tượng trưng cho một số khu vực của cuộc sống của bạn mà là rõ rệt làm gì.