Hanger

Mơ ước và nhìn thấy một cái móc được hiểu là sự giới thiệu tiềm thức cho người mơ mộng nghĩ rằng có lẽ người đó là nhận được cái móc của một số tình huống hoặc một số nhiệm vụ. Hoặc nó có thể có nghĩa là bạn đang chỉ treo trong đó. Bạn cần thêm động lực và khuyến khích.