Hầm

Mơ ước đó là trong một hầm rượu, có ý nghĩa biểu tượng của mối quan tâm bí mật và sợ hãi. Cellar trong giấc mơ cho thấy rằng các bên của tiềm thức của mình, nơi ông đã giữ nỗi sợ hãi và các vấn đề của mình, đang cố gắng để phát hành này gánh nặng ẩn. Mơ ước rằng bạn đang đi đến tầng hầm nổi bật như là một biểu tượng của lòng dũng cảm và tự do của quá khứ. Nó có nghĩa là bạn đang đào sâu vào kinh nghiệm của riêng bạn cũ và dũng cảm phải đối mặt với nỗi sợ hãi của bạn. Bạn đang trở nên ít lo lắng hơn bạn trước.