Hộp đồ chơi

Toy Box là biểu tượng của những kỷ niệm của thời thơ ấu của bạn. Bất cứ ai nhìn thấy hộp đồ chơi trong một giấc mơ đang phát triển đến một người lớn, bởi vì hành vi quá khứ và trẻ con bị bỏ lại phía sau. Giấc mơ cũng có thể chỉ ra các vấn đề Hiển thị từ quá khứ của bạn và cần được giải quyết.