Cắm trại

Giấc mơ về cắm trại tượng trưng cho những tình huống trong cuộc sống của bạn mà bạn đang làm tất cả mọi thứ để duy trì lãnh thổ của bạn. Thích ứng với một vấn đề cho đến khi nó đi. Duy trì tích cực khi không có gì tích cực xảy ra. Bạn giữ sự điềm tĩnh của bạn, hoặc ở ổn định trong các mặt của nghịch cảnh. Depriving mình của một tình huống.