Mía đường

Giấc mơ về mía tượng trưng cho công việc khó khăn để giữ một cái gì đó đẹp hoặc tuyệt vời tất cả các thời gian. Bạn có thể được thực hiện trong một cái gì đó và đang cố gắng rất khó để duy trì nó. Tiêu cực, bạn có thể rất nhạy cảm với bất kỳ loại thất bại hoặc gián đoạn với sự đánh thức của người khác.