Canoe

Để ước mơ của canoe, nó có nghĩa là ngây thơ, mức độ nghiêm trọng và tự hỗ trợ. Giấc mơ cũng cho thấy sự cân bằng tinh thần mà người mơ mộng. Có lẽ bạn di chuyển đến số phận của cuộc sống của bạn từ từ và cẩn thận.