Bao gồm

Mơ ước rằng bạn đang mặc một chiếc áo choàng, có ý nghĩa của sự cần thiết về an toàn, sự ấm áp và cảm giác được bảo vệ tốt. Nó cũng có thể có nghĩa là bạn đang cố gắng che đậy hoặc ẩn một cái gì đó. Nếu bạn nhìn thấy một chiếc áo choàng rách nát hoặc rách, khi bạn đang ngủ và thơ mộng, nó có ý nghĩa của một sự tách rời giữa bạn và một người bạn hoặc một yêu.