Mặt

Mơ ước về hoặc mơ ước để xem khuôn mặt của riêng bạn, biểu hiện các persona bạn chọn để hiển thị thế giới khi họ phản đối thực. Nó có thể tham khảo đối đầu và sẵn sàng của bạn để đối phó với các vấn đề và các vấn đề trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn đang ngủ và mơ rằng trong giấc mơ bạn phải đối mặt là bị lỗi hoặc đầy nổi mụn, đại diện cho những cảm xúc phun trào. Bạn có thể đã bị một cuộc tấn công vào tính cách hoặc danh tiếng của bạn.