Nghề nghiệp

Ước mơ của việc có một sự nghiệp tượng trưng cho mối quan tâm của bạn để làm một cái gì đó tất cả thời gian. Toàn bộ cuộc sống của bạn xoay quanh một nhiệm vụ hoặc dự án. Trở thành quen với một tình huống hiện hành hoặc lâu dài. Cảm thấy rằng một cái gì đó trong cuộc sống của bạn là rất quan trọng để làm tất cả các thời gian. Tiêu cực, một sự nghiệp có thể phản ánh nỗi ám ảnh. Nó cũng có thể đại diện cho nỗi sợ hãi của bạn dừng một cái gì đó hoặc phải thay đổi. Đi xa với cái gì đó. Hãy xem xét các loại hình nghề nghiệp cho ý nghĩa bổ sung. Ước mơ mất đi một nghề nghiệp có thể đại diện cho một sự thay đổi đột ngột trong cuộc sống của bạn. Sự nhầm lẫn hoặc mất ổn định.