Mailman

Mơ ước và nhìn thấy một Postman là một biểu tượng mơ hồ của những giấc mơ. Mơ ước của một người được sử dụng để cung cấp và thu thập các chữ cái, có thể tượng trưng cho thông tin liên lạc của họ với người khác. Bạn cần phải có được chữ hiểu về một cái gì đó. Thơ mộng của mình như một nhân viên bưu chính (Postman, Postman, Postman) là một dấu hiệu của thông điệp bí mật. Trong giấc mơ là một mailman, nó cho thấy rằng các tin nhắn đến từ tiềm thức của bạn. Thông điệp của giấc mơ này có thể rất quan trọng. Cố gắng tìm hiểu những gì được ẩn trong giấc mơ của bạn.