Dollhouse

Nhìn từ hoặc chơi với một nhà búp bê trong giấc mơ cho thấy rằng bạn đang tư duy hóa một tình huống trong cuộc sống của bạn. Một khu vực của cuộc sống của bạn, nơi bạn tin rằng tất cả mọi thứ cần phải được hoàn hảo hoặc Hass được Hass như vậy. Một quan điểm hoàn hảo và lý tưởng về cuộc sống nhà hoặc tầm nhìn lý tưởng về tính cách của riêng bạn. Tiêu cực, bạn có thể bị từ chối về các vấn đề của bạn hoặc gặp sự cố khi khẳng định điều khiển. Ngoài ra, một ngôi nhà búp bê trong một giấc mơ có thể phản ánh một cách để giải quyết và giải quyết các vấn đề mà bạn muốn xem hoàn hảo để thức dậy. Mối quan hệ hoặc thực hành xã hội.