Nhà kính

Nếu bạn đang mơ ước trong bất kỳ bối cảnh nào về, hoặc bạn đang nhìn thấy một ngôi nhà kính, nó có nghĩa là flattery có khả năng làm tổn thương bạn. Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn đang sống trong một ngôi nhà kính, có nghĩa là bị đe dọa mất danh tiếng của bạn. Ngoài ra, nó có thể chỉ ra rằng bạn đang được theo dõi.