Đám cưới

Mơ ước và nhìn thấy một đám cưới được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là cam kết, hài hòa hoặc giai đoạn chuyển tiếp. Bạn đang trải qua một giai đoạn quan trọng của sự phát triển trong cuộc sống của bạn. Giấc mơ cũng có thể đại diện cho sự thống trị của trước đây được tách ra hoặc trước mặt các khía cạnh của chính nó. Đặc biệt, nó là sự liên hiệp của các khía cạnh nam tính hoặc phụ nữ của chính nó. Hãy xem xét những phẩm chất và đặc điểm của người bạn đang cưới. Đây là những phẩm chất bạn cần phải nhìn vào trong vòng chính mình. Mơ ước một đề nghị kết hôn, cho thấy rằng một số tình huống sẽ mất một lần lượt cho tồi tệ hơn. Mơ ước rằng bạn sẽ kết hôn cũ của bạn cho thấy rằng bạn đã chấp nhận các khía cạnh của mối quan hệ đó và học được từ những sai lầm của quá khứ. Ngoài ra, nó có nghĩa là một mối quan hệ hiện tại chia sẻ một số đặc điểm chung với mối quan hệ trước đó của bạn với Ex của bạn. Tuy nhiên, bạn sẽ không làm cho những sai lầm tương tự. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về giấc mơ của bạn, xin vui lòng đọc về hôn nhân.