Trừng phạt

Những ước mơ về hình phạt tượng trưng cho một tình huống cuộc sống tỉnh táo, nơi bạn hoàn toàn bị cô lập từ Appreciation khi suy nghĩ về các vấn đề hoặc sai lầm tôi đã thực hiện. Abstinence và kiểm tra những suy nghĩ và cảm xúc của riêng mơ mộng. Nó cũng có thể là đại diện của tự trừng phạt hoặc tự kỷ luật. Không làm bất cứ điều gì bạn thích ở tất cả.