Hầm

Khi bạn nhìn thấy hầm trong một giấc mơ, sau đó như một giấc mơ cung cấp cho đối mặt với nỗi sợ hãi và sợ hãi của bạn.