Knight

Ước mơ về một hiệp sĩ tượng trưng cho một khía cạnh của tính cách của mình mà là trung thành hoặc bảo vệ đức hạnh tốt. Nó tượng trưng cho danh dự và bảo vệ chống lại mặt tiêu cực của cuộc sống của bạn. Cái gì mà giữ anh ta trong dòng. Một hiệp sĩ đen tượng trưng cho một khía cạnh của cá tính đó là trung thành với ý định xấu hoặc thói quen tiêu cực. Một phần của cá tính của bạn mà muốn ở lại tiêu cực và không bao giờ chống lại. Ví dụ: một người đàn ông trẻ mơ ước nhìn thấy một hiệp sĩ bảo vệ một lối vào lâu đài. Trong thức dậy cuộc sống, ông bị buộc phải chi tiêu một tháng sống với người thân ông coi là ảnh hưởng xấu. Các hiệp sĩ phản ánh nỗ lực của mình để bảo vệ giá trị của mình thông qua kháng chiến của mình để ảnh hưởng xấu từ người thân.