Khoang

Ước mơ của việc có một khoang tượng trưng cho sự sợ hãi hoặc mất an ninh trong khu vực của cuộc sống của bạn. Đó là một thiếu tự tin. Bạn có thể cảm thấy xấu hổ về cách xấu đi là từ một khu vực của cuộc sống của bạn mà thường mang đến cho bạn sự tự tin. Một cú sốc hoặc một bất ngờ rằng bạn không phải là một mạnh mẽ, đẹp, hoặc cạnh tranh như bạn nghĩ rằng bạn.