Nếu bạn mơ ước của cò, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy một cuộc sống mới và một khởi đầu mới. Sự khởi đầu mới có thể chỉ ra các dự án mới hoặc những suy nghĩ bạn đã thực hiện.