Cemetery

Mơ ước rằng bạn đang ở trong một nghĩa trang tượng trưng cho các khía cạnh bị từ chối của chính mình. Một số vấn đề hoặc tình huống cuộc sống đã bị bỏ rơi hoặc mất. Bạn có thể gặp những thay đổi trong cá tính hoặc cuộc sống của bạn. Bạn cũng có thể được tái thẩm định quá khứ của bạn.