Affliction

Để ước mơ rằng bạn có một bệnh tượng trưng cho một vấn đề hoặc khó khăn mà bạn có thể nhận ra là không thể chịu nổi. Bạn có thể có một vấn đề đó là rất khó khăn để thoát khỏi.