Ngũ cốc

Giấc mơ về ngũ cốc ăn sáng tượng trưng cho sự sẵn sàng của bạn để bắt đầu một tình huống mới. Muốn vượt qua một tình huống mới càng sớm càng tốt. Hãy xem xét các loại ngũ cốc và làm thế nào nó cảm thấy cho ý nghĩa bổ sung. Tiêu cực, ăn ngũ cốc ăn sáng trong một giấc mơ có thể phản ánh một yêu cầu để cảm thấy rằng tình hình là dễ dàng hoặc có cảm thấy tốt để bắt đầu với. Ví dụ: một người đàn ông trẻ mơ ước của ăn uống ngũ cốc crunch Capt’n từ trẻ sơ sinh. Trong cuộc sống thực, vấn đề của ông với chính phủ đã thực hiện kiểm soát cha mình quyết định cho phép ông di chuyển đến đất nước nhiệt đới để tránh nó. Cuộc sống của ông là trung tâm xung quanh bắt đầu đi đến thiên đàng.