Champagne

Champagne trong giấc mơ có liên quan đến lễ kỷ niệm và thành tích thu được. Nếu bạn thấy rượu sâm banh đã được mở ra, sau đó theo Freud liên quan đến quan hệ tình dục.