Fedora Hat

Giấc mơ với một chiếc mũ Fedora tượng trưng cho tâm trạng và Thái độ của bạn mà là undertay, chấp nhận của tiêu cực, hoặc thưởng thức thói quen xấu. Bạn đang nhận thức rằng bạn đang làm điều gì đó sai trái và tôi không quan tâm về điều đó.