Screwdriver

Để ước mơ của screwdriver có thể liên quan đến cùng một biểu tượng của vít, có nghĩa là bạn đang nghĩ đến việc có tình dục với một ai đó. Hoặc giấc mơ có thể là một dấu hiệu về các chi tiết nhỏ mà bạn thực sự quan tâm hoặc không làm, vì nói tất cả screwed up.