Chaves

Giấc mơ của việc có niềng răng của bạn tượng trưng cho một tình huống mà lực lượng hoàn hảo trong bạn đó là khó chịu để có được sử dụng để. Nó có thể nhằm mục đích để cải thiện hành vi cần thiết của bạn hoặc chuẩn bị cho một cái gì đó quan trọng mà đòi hỏi phải tuân thủ đầy đủ để đảm bảo kết quả tốt. Bạn có thể cảm thấy rằng một cái gì đó quan tâm của bạn là không công bằng, khủng khiếp hoặc lúng túng.