Chevron

Giấc mơ về một trang trí quân sự Chevron tượng trưng cho nhận thức về kinh nghiệm hoặc quyền lực vượt trội. Nó cũng có thể là đại diện của một nhận thức phân cấp. Việc mơ ước một sự lặp lại mẫu Chevron tượng trưng cho tình huống mà bạn không bao giờ có thể đạt được mục tiêu của bạn trực tiếp. Luôn cảm thấy rằng mọi thứ có để có được tồi tệ hơn trước khi bạn nhận được tốt hơn hoặc bạn luôn cần phải đứng lên cho chính mình trước khi bạn nhận được những gì bạn muốn. Không bao giờ nhận được một câu trả lời trực tiếp hoặc giải pháp dễ dàng.