Sừng

Giấc mơ với sừng tượng trưng cho sự nhạy cảm của bạn về việc được cho biết phải làm gì. Một dấu hiệu cho thấy bạn hoặc người khác đang đặt trên một triển lãm cho những người khác mà cho thấy họ sẵn sàng chấp nhận sự can thiệp. Giấc mơ với sừng thủy tinh có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn nhạy cảm về việc nói cho họ biết phải làm gì trong khi cũng cảm thấy rằng một người nào khác có thể dễ dàng gây rắc rối cho bạn hoặc phá vỡ sẽ của bạn. Cảm thấy rằng bạn sẽ nhìn stupid về cố gắng giữ cho một ai đó ra khỏi doanh nghiệp của bạn nếu bạn không hoàn hảo.