Pimp

Những ước mơ về một pimp tượng trưng cho một thái độ thoải mái để khám phá những lợi thế hoặc tính năng. Cảm thấy tốt hay lợi ích từ sử dụng của một ai đó hoặc một cái gì đó để giành chiến thắng không có vấn đề gì. Biết một cái gì đó có giá trị và làm cho hầu hết các điều đó. Không chăm sóc những gì người khác nghĩ rằng nếu nó có nghĩa là chiến thắng. Tiêu cực, một pimp có thể phản ánh đi quá xa, khai thác một lợi thế hoặc tài nguyên. Một thiếu tổng số lo ngại về các quy tắc hoặc về việc giữ để tận dụng lợi thế của một tình huống. Mại dâm hoặc ôm lấy các tiêu chuẩn thấp hơn để có được phía trước. Nó cũng có thể là đại diện của khai thác buộc.