Vành đai

để nhìn thấy một vành đai, khi bạn đang mơ ước, nổi bật như là một biểu tượng của giới hạn trong năng lượng của cuộc sống. Vành đai cũng là một dấu hiệu của vấn đề đạo Đức. Bạn có thể cảm thấy mâu thuẫn giữa suy nghĩ và cảm xúc của bạn. Họ chia những gì bạn nghĩ là lý luận trí tuệ của bạn, và những gì bạn cảm thấy là bản năng của bạn tự nhiên, hai khía cạnh của chính mình. Mặt khác, có thể có một lời giải thích khác nhau, một vành đai tượng trưng thương xót và trừng phạt, vì thiếu kỷ luật.