Swan

Swans được xem như là biểu tượng tốt của thanh niên, tình yêu và ân sủng. Những gì tôi mơ ước của Thiên Nga sẽ có vinh dự trong tương lai hoàn thành với tình yêu và cảm xúc tích cực khác.