Swans

Giấc mơ về một con Thiên Nga tượng trưng cho sự duy tâm, sự hoàn hảo hoặc những gì hấp dẫn nhất. Các tình huống lý tưởng, lựa chọn lý tưởng hoặc kết quả tối ưu. Tất cả làm việc cho các kết thúc tốt nhất, hạnh phúc, hoặc một mối quan hệ hoàn hảo. Ví dụ: một thiếu niên mơ ước bị tấn công bởi Thiên Nga. Trong cuộc sống thực, họ đã rất quan tâm về hiệu suất kém trong trường học. Các Strikers Swans phản ánh xem lý tưởng của họ về bản thân có điểm hoàn hảo, bị đe dọa bởi khả năng lấy các lớp nghèo.