Ngực

Mơ ước và nhìn thấy một an toàn được giải thích như là giấc mơ với biểu tượng quan trọng cho người mơ mộng. Giấc mơ này có nghĩa là bạn đang ẩn ý thức của bạn về lòng tự trọng và tự trị. Nó cũng có thể tượng trưng cho an ninh hoặc bảo trì một bí mật. Trong giấc mơ nhìn thấy một Vault trống rỗng, nó có nghĩa là mất mát hoặc thiếu.