Bộ sưu tập

Mơ ước rằng bạn đang đối phó với các bộ sưu tập có thể được hiểu là một dấu hiệu của quấy rối. Có lẽ bạn đang cảm thấy dính líu với hoặc quấy rối. Mặt khác, nó tượng trưng cho niềm tự hào của bạn. Giấc mơ này có thể là một gợi ý cho bạn để được ít tự hào và yêu cầu giúp đỡ.