Đồng nghiệp

Giấc mơ với một đồng nghiệp mà bạn biết, trên thực tế, trong cuộc sống thực, tượng trưng cho một khía cạnh của chính mình dựa trên những cảm xúc chân thành nhất của bạn về người đó. Hãy tự hỏi những gì là chất lượng, cảm giác, hoặc bộ nhớ đứng ra hầu hết về người đó và làm thế nào mà chất lượng có thể áp dụng cho cuộc sống của bạn. Ước mơ với một đồng nghiệp người không thực sự làm việc với bạn có thể phản ánh những người trong cuộc sống với mục tiêu tương tự hoặc lợi ích như bạn để thức dậy. Một người luôn làm điều tương tự bạn đang làm.