Sợ

Khi người mơ mộng là sợ một cái gì đó trong giấc mơ của mình, ông dự đoán về các vấn đề và dilemmas ông là đau khổ từ. Có một khả năng ô nhục trong cuộc sống chuyên nghiệp và/hoặc cá nhân. Tuy nhiên, may mắn sẽ mất đi sau một thời, bởi vì tất cả các vấn đề sẽ là một điều tạm thời. Nếu kẻ mơ mộng thấy người khác đang sợ, sau đó có một khả năng rằng bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp của bạn sẽ có một số sai sót và bạn sẽ phải giúp đỡ họ. Dường như những người này cần phải cung cấp cho họ một bàn tay, và bạn nên thỏa thích trong nó. Đôi khi chúng ta nên giúp đỡ như bạn không bao giờ biết khi nào bạn sẽ là một trong những người cần nó quá. Cố gắng chú ý nhiều hơn đến những người bạn chăm sóc và nhìn phía sau họ.