Nhiên liệu

Những giấc mơ về hết nhiên liệu tượng trưng cho một số khu vực của cuộc sống của bạn đã được chạy ra khỏi sức mạnh, động lực hoặc sustenance. Việc cúp điện để tiếp tục. Thu hút hoặc lãi suất có thể bị mất trong một mối quan hệ.